Pregătire teoretică

Include 15 ore pentru cunoaşterea automobilului, 20 de ore de legislaţie rutieră si 5 ore de prim ajutor.

Pregătire practică

Acest stagiu are alocat 30 de ore pentru deprinderea artei conducerii automobilului.

Pregătire suplimentară

Daca elevului îi sunt necesare ore suplimentare, acestea vor putea fi introduse în cadrul pregătirii.Aceste ore se plătesc separat.

Întrebări frecvente

  • Cerere tip GRATUITĂ de la sediul şcolii.
  • Aviz psihologic valabil 1 an, programarea se poate face de către scoală.
  • Fisă medicală auto valabilă 1 an.
  • Certificat de cazier judiciar valabil 6 luni.
  • Copie dupa Buletin de Identitate / Carte de Identitate.
  • Fisa deţinătorului permisului de conducere realizată la sediul şcolii.
  • Chitantă de plată a taxei de examinare achitată la Direcţia Finanţelor Publice Locale.
  • Fisă de scolarizare realizată la sediul şcolii.
  • 2 fotografii.
  • Un dosar cu şină.
Categoria A1 16 ani
Categoriile A, B, C, C+E 17 ani şi 9 luni
Categoria D 20 ani şi 9 luni
Cursul de şcolarizare absolvit este valabil timp de 1 an de la data terminării şcolii de şoferi.
După trecerea acestui interval va fi necesară refacerea cursului de şcolarizare auto.

Examinarea

Ce se întâmplă după examenul teoretic ?

Aţi fost declarat ADMIS

Veţi merge să vă programaţi pentru susţinerea examenului practic(traseul).După programarea traseului, trebuie sa sunaţi la scoala de şoferi pentru ca noi să putem rezerva maşina şi instructorul pentru ziua cea mare.

Aţi fost declarat RESPINS

Va trebui să aşteptaţi 16 zile calendaristice şi să vă prezentaţi din nou la examenul de teorie.
Ce se întâmplă după examenul practic ?

Aţi fost declarat ADMIS

Felicitări! Sunteţi deţinătorul unui carnet de şoferi. Tot ceea ce mai trebuie să faceţi este să vă prezentaţi în câteva zile cu un act de identitate la sediul DRPCIV pentru ridicarea carnetului.

Aţi fost declarat RESPINS

În acest caz trebuie să efectuaţi 3 şedinţe de pregătire practică pentru a putea solicita o nouă programare la traseu si să aşteptaţi 16 zile calendaristice pentru a vă reprograma.După cele 3 şedinţe noi vă vom elibera o adeverinţa in baza căreia veţi face o nouă programare.