O.U.G. 69 / 2007 - cele mai multe modificari

Avand in vedere faptul ca de la data aderarii la Uniunea Europeana Romania trebuie sa asigure armonizarea deplina cu acquis-ul comunitar a legislatiei nationale din domeniul transporturilor, inclusiv in ceea ce priveste permisul de conducere, tinand cont de prevederile art. 53 din Actul privind conditiile de aderare a Republicii Bulgaria si a Romaniei si adaptarile tratatelor pe care se intemeiaza Uniunea Europeana, care face parte integranta din Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr. 157/2005 care prevede obligatia pentru Romania de a pune in aplicare masurile necesare pentru a se conforma, de la data aderarii, dispozitiilor directivelor si deciziilor, luand in considerare necesitatea adoptarii unor masuri urgente in vederea transpunerii art. 1 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1) si art. 9 din Directiva Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere, care sa asigure exercitarea de catre cetatenii statelor membre ale ......

Citiţi tot articolul

Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195 aprobat prin H.G. 1391

CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1.
Participantii la trafic sunt obligati sa respecte regulile de circulatie si semnificatia mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si celelalte dispozitii din prezentul regulament.


Art. 2.
In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
1. declivitate - inclinarea unui drum pe o portiune uniforma fata de planul orizontal;
2. viabilitatea drumului - starea tehnica corespunzatoare a partii carosabile, constand in practicabilitatea permanenta a acesteia potrivit reglementarilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor si existenta amenajarilor rutiere si a mijloacelor de semnalizare, care sa asigure fluenta si siguranta circulatiei;
3. cortegiu - grup de persoane care se deplaseaza pe drumul public insotind o ceremonie;
4. grup organizat - doua sau mai multe persoane care au un conducator si se deplaseaza ......

Citiţi tot articolul

Ordonanta de urgenta 195 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile aduse de O.G. 63

CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1.
(1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Dispozitiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cat si a mediului.
(3) Autoritatea competenta in domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementari, precum si ap ......

Citiţi tot articolul