O.U.G. 69 / 2007 - cele mai multe modificari

Avand in vedere faptul ca de la data aderarii la Uniunea Europeana Romania trebuie sa asigure armonizarea deplina cu acquis-ul comunitar a legislatiei nationale din domeniul transporturilor, inclusiv in ceea ce priveste permisul de conducere, tinand cont de prevederile art. 53 din Actul privind conditiile de aderare a Republicii Bulgaria si a Romaniei si adaptarile tratatelor pe care se intemeiaza Uniunea Europeana, care face parte integranta din Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr. 157/2005 care prevede obligatia pentru Romania de a pune in aplicare masurile necesare pentru a se conforma, de la data aderarii, dispozitiilor directivelor si deciziilor, luand in considerare necesitatea adoptarii unor masuri urgente in vederea transpunerii art. 1 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1) si art. 9 din Directiva Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere, care sa asigure exercitarea de catre cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene a dreptului de a obtine in Romania permis de conducere, precum si recunoasterea si preschimbarea permiselor de conducere nationale pe care le detin, in scopul garantarii ducerii la indeplinire a obligatiilor Romaniei rezultate din Tratatul de aderare si din prevederile Tratatului instituind Comunitatea Europeana privitoare la obligatia ce incumba statului roman de a comunica masurile nationale de executare catre Comisia Europeana, avand in vedere notificarea Comisiei Europene de punere in intarziere, ca faza premergatoare a declansarii procedurii de infringement, prevazuta de art. 226 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, pentru necomunicarea masurilor de transpunere integrala de catre Romania a Directivei Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere si tinand cont de necesitatea de a comunica in cel mai scurt timp catre Comisia Europeana faptul ca respectivele dispozitii au fost transpuse in legislatia romana, tinand seama de faptul ca neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a acestor obligatii va avea ca efect declansarea de catre Comisia Europeana a procedurilor de sanctionare a Romaniei, se impune adoptarea, in regim de urgenta, a prezentului act normativ, care are drept scop transpunerea prevederilor art. 1 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1) si ari. 9 din Directiva Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere, creandu-se in acest fel premisele indeplinirii angajamentelor Romaniei asumate ca stat membru al Uniunii Europene.


In considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. I


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. Alineatul (4) al articolului 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Se interzic amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, in parcarile amenajate sau pe partea carosabila, in conditiile in care acestea ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor."


2. La articolul 6, punctul 13 se abroga.


3. La articolul 6, punctele 19 si 20 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeste consumul de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora ori prezenta in aerul expirat a alcoolului sau prin care se probeaza incalcari ale unor reguli de circulatie;
20. mijloc tehnic omologat si verificat metrologic - dispozitivul care stabileste concentratia de alcool in aerul expirat ori destinat masurarii vitezei;"


4. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul si tramvai trebuie sa fie dotat cu trusa medicala de prim ajutor, doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu, omologate."


5. Alineatele (4) si (10) ale articolului 11 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) in cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se inscriu in evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni si emiterea unui nou certificat de inmatriculare, noul proprietar este obligat sa solicite autoritatii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.


.................................................................................................................................


(10) Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, dupa caz, ale proprietarului, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea."


6. Alineatul (2) al articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Autovehiculele si remorcile din dotarea Ministerului Apararii, a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si cele ale Serviciului Roman de Informatii se inregistreaza la aceste institutii si pot, dupa caz, sa fie inmatriculate in conditiile prevazute la alin. (1)."


7. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
In cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui ori deteriorarii certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente eliberarea unui nou certificat de inmatriculare sau de inregistrare, in conditiile stabilite de autoritatea competenta, in termen de 30 de zile de la data declararii pierderii sau furtului, de la data schimbarii numelui ori de la data constatarii deteriorarii, dupa caz."


8. Dupa articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu urmatorul cuprins:
"Art. 231
(1) Persoanele cu domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene care se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni sau care au rezidenta normala in Romania pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente sa le examineze.
(2) Pentru scopurile prezentei ordonante de urgenta, prin rezidenta normala se intelege locul unde o persoana locuieste in mod obisnuit, adica cel putin 185 de zile intr-un an calendaristic, datorita unor legaturi personale si profesionale sau, in cazul persoanelor fara legaturi profesionale, datorita unor legaturi stranse intre acestea si locul in care locuiesc."


9. Alineatele (1), (4), (5) si (6) ale articolului 24 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta pe raza careia solicitantii isi au domiciliul, resedinta ori rezidenta normala sau, in cazul celor aflati la studii in Romania potrivit art. 231 alin. (1), de catre autoritatea competenta pe raza careia se afla institutia de invatamant.


.................................................................................................................................


(4) in cazul cetatenilor straini care isi stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania, precum si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au rezidenta normala sau care se afla la studii in Romania, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, intr-o limba de circulatie internationala.
(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a numelui, in cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau pentru o infractiune de omor, lovire sau vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, produsa ca urmare a incalcarii unei reguli de circulatie, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1)."


10. Articolul 27 se abroga.


11. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de catre politia rutiera, in conditii stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative."


12. La articolul 32 alineatul (2), litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) pentru lumina galbena - autovehiculele cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite ori care insotesc asemenea vehicule, cele care transporta anumite marfuri sau substante periculoase, cele destinate intretinerii, repararii ori verificarii unor lucrari efectuate in partea carosabila sau executarii unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor, deszapezirii sau tractarii, transportului si depanarii autovehiculelor ramase in pana sau avariate, precum si tractoarele care tracteaza utilajele agricole si tehnologice cu dimensiuni de gabarit depasite."


13. Alineatul (1) al articolului 50 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50
(1) Vitezele maxime admise in afara localitatilor pentru categoriile si subcategoriile de autovehicule prevazute la art. 15 alin. (2) sunt urmatoarele:
a) 130 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A si B;
b) 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, D si subcategoria D1;
c) 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1 si C1;
d) 45 km/h, pentru tractoare si mopede."


14. Alineatele (1) si (2) ale articolului 52 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 52
(1) Este interzisa desfasurarea de concursuri, antrenamente ori intreceri pe drumurile publice, cu exceptia celor autorizate de administratorul drumului respectiv si avizate de politia rutiera.
(2) Organizatorii concursurilor, antrenamentelor ori intrecerilor autorizate sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic."


15. Alineatele (1) si (2) ale articolului 57 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 57
(1) La intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreapta, in conditiile stabilite prin regulament.
(2) La intersectiile cu circulatie dirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicatiile ori semnalele politistului rutier."


16. Alineatele (1) si (2) ale articolului 61 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 61
(1) Au regim de circulatie prioritara numai autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b), atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta. Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie sa aiba in functiune semnalele luminoase si sonore.
(2) Conducatorii autovehiculelor apartinand institutiilor prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) pot incalca regimul legal de viteza sau alte reguli de circulatie, cu exceptia celor care reglementeaza trecerea la nivel cu calea ferata, atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta."


17. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 64
(1) Politia rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila. Ridicarea si depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz.
(2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catre detinatorul acestuia.
(3) Ridicarea vehiculelor dispusa de politia rutiera in conditiile prevazute la alin. (1) se realizeaza potrivit procedurii stabilite prin regulament."


18. Alineatul (2) al articolului 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica conducatorilor de autovehicule apartinand Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Apararii, Serviciului Roman de Informatii si Serviciului de Protectie si Paza."


19. Alineatele (1) si (2) ale articolului 71 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 71
(1) Sunt interzise accesul si deplasarea vehiculelor cu tractiune animala, a masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole si forestiere, a animalelor de povara, de tractiune sau de calarie, precum si a animalelor izolate sau in turma pe drumurile nationale, in municipii si pe drumurile la inceputul carora exista indicatoare de interzicere a accesului.
(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa amenajeze, cu acordul administratorului drumului public si avizul politiei rutiere, drumuri laterale, cai de acces catre aceste drumuri, precum si locuri de traversare a drumurilor publice destinate circulatiei animalelor si vehiculelor prevazute la alin. (1), semnalizate corespunzator."


20. La articolul 75, litera d) se abroga.


21. Alineatul (1) al articolului 76 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 76
(1) Vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia celor cu tractiune animala, care circula pe drumurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii."


22. Articolul 79 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 79
(1) Conducatorii de vehicule implicati intr-un accident de circulatie in urma caruia au rezultat numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale sunt obligati:
a) sa scoata imediat vehiculele in afara partii carosabile ori, daca starea vehiculelor nu permite acest lucru, sa le deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandu-le prezenta;
b) sa se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul in termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru intocmirea documentelor de constatare.
(2) Se excepteaza de la obligatiile prevazute la alin. (1) lit. b):
a) conducatorii vehiculelor care incheie o constatare amiabila de accident, in conditiile legii;
b) conducatorul de vehicul care detine o asigurare facultativa de avarii auto, iar accidentul de circulatie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul."


23. Articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80
(1) Proprietarul, detinatorul mandatat sau conducatorul auto al carui autovehicul, remorca, tramvai sau moped a fost avariat in alte imprejurari decat intr-un accident de circulatie este obligat sa se prezinte in 24 de ore de la constatare la unitatea de politie pe raza careia s-a produs evenimentul, pentru intocmirea documentelor de constatare.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt exceptate de la obligatia prezentarii la unitatea de politie daca exista o asigurare facultativa in baza careia pot fi despagubite pentru avarierea vehiculelor respective."


24. Articolul 801 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 801
in situatiile prevazute la art. 79 si 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de politie sau, dupa caz, de societatile din domeniul asigurarilor."


25. Dupa articolul 801 se introduce un nou articol, articolul 802, cu urmatorul cuprins:
"Art. 802
Persoanele fizice sau juridice autorizate sa execute lucrari de reparatii la vehicule avariate au obligatia sa tina evidenta proprie a reparatiilor executate, potrivit legii, si sa comunice de indata, la cererea politiei rutiere, datele inregistrate solicitate de aceasta."


26. Alineatele (2) si (3) ale articolului 81 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) La solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau a societatilor din domeniul asigurarilor, politia rutiera comunica acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor.
(3) La solicitarea politiei rutiere, societatile din domeniul asigurarilor comunica in termenul stabilit de aceasta copii ale documentelor referitoare la constatarile amiabile de accidente inregistrate in evidenta acestora sau alte date expres cerute, in conditiile legii."


27. Alineatul (3) al articolului 82 se abroga.


28. Alineatul (5) al articolului 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Persoanele care si-au stabilit domiciliul ori resedinta sau, dupa caz, au rezidenta normala in Romania pot sa isi inmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta pe raza careia au domiciliul, resedinta sau, dupa caz, rezidenta normala."


29. Articolul 83 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 83
(1) Au dreptul sa conduca autovehicule pe drumurile publice din Romania, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 20 si art. 23 alin. (1), titularii permiselor de conducere nationale valabile, eliberate de autoritatile:
a) statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la art. 82 alin. (2);
b) statelor membre ale Uniunii Europene;
c) statelor cu care Romania a incheiat un tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto.
(2) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul Romaniei, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere national eliberat de autoritatile unui stat care nu este membru al Conventiei asupra circulatiei rutiere si nici membru al Uniunii Europene ori cu care Romania nu a incheiat un tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto trebuie sa posede si permis de conducere international.
(3) Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute la alin. (1), precum si cele a caror valabilitate este recunoscuta de Romania in mod unilateral, detinute de persoane care au domiciliul, resedinta sau rezidenta normala in Romania, pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."


30. Articolul 91 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 91
Neindeplinirea de catre unitatea de asistenta medicala autorizata care a efectuat examenul de specialitate a obligatiei de a comunica politiei rutiere faptul ca o persoana a fost declarata inapta pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, daca s-a produs un accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducatorului de vehicul, se pedepseste cu amenda."


31. Alineatul (2) al articolului 93 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor avand urme de avarii, fara documentele de constatare eliberate de politia rutiera sau, dupa caz, de societatile din domeniul asigurarilor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."


32. .Alineatul (3) al articolului 95 se abroga.


33. La articolul 96 alineatul (2), litera f) se abroga.


34. Alineatul (4) al articolului 96 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) in cazul cumulului de 15 puncte de penalizare suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre seful politiei rutiere din judetul sau municipiul Bucuresti care il are in evidenta pe titularul permisului de conducere."


35. Partea introductiva a alineatului (1) si alineatele (2), (3) si (6) ale articolului 97 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 97
(1) in cazurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, politistul rutier dispune si una dintre urmatoarele masuri tehnico-administrative:
(2) Retinerea permisului de conducere ori a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare se face de catre politistul rutier, de regula odata cu constatarea faptei, eliberandu-se titularului o dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie.
(3) Perioada in care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai se considera suspendare, conform dispozitiilor art. 96 alin. (2) lit. b).


.................................................................................................................................


(6) Procedura aplicarii masurilor tehnico-administrative se stabileste prin regulament."


36. La articolul 97 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar."


37. .La articolul 99 alineatul (1), punctele 8 si 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"8. nerespectarea obligatiei pasagerilor aflati intr-un autovehicul de a purta, in timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta omologate;
9. nerespectarea obligatiei de catre persoana transportata pe motocicleta sau pe moped de a purta, in timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protectie omologata;"


38. La articolul 100 alineatul (1), punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"4. neindeplinirea obligatiei de a solicita autoritatii competente, in termenul prevazut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de inmatriculare ori de inregistrare, in cazul in care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei si continutului celor in vigoare;"


39. La articolul 100 alineatul (3), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) neprezentarea la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 79 alin. (2)."


40. La articolul 101 alineatul (1), punctul 2 se abroga.


41. La articolul 101 alineatul (1), dupa punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 18, cu urmatorul cuprins:
"18. nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevazute la art. 35 alin. (2)."


42. La articolul 102, punctele 2,13 si 30 ale alineatului (1), precum si litera d) a alineatului (3) se abroga.


43. La articolul 103 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) pentru o perioada de 90 de zile cand fapta conducatorului de autovehicul sau tramvai a fost urmarita ca infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice, precum si in cazul accidentului de circulatie din care a rezultat decesul sau vatamarea corporala a unei persoane si instanta de judecata sau procurorul a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarire penala sau incetarea urmaririi penale, daca pentru regula de circulatie incalcata prezenta ordonanta de urgenta prevede suspendarea exercitarii dreptului de a conduce."


44. Dupa alineatul (1) al articolului 103 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) in situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se dispune de catre seful politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita fapta."


45. Alineatul (6) al articolului 103 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) in cazurile prevazute la alin. (1), contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza, are resedinta sau, dupa caz, rezidenta normala, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere."


46. Articolul 104 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 104
La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti pe raza careia a fost savarsita fapta ori de catre seful politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romane, dar nu mai putin de 30 de zile, in conditiile prevazute in regulament."


47. Articolul 106 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 106
(1) Pana la expirarea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, conducatorul de autovehicul si tramvai trebuie sa se prezinte la serviciul politiei rutiere care il are in evidenta, pentru verificarea cunoasterii regulilor de circulatie, dupa cum urmeaza:
a) cand permisul de conducere i-a fost retinut pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
b) cand fapta a fost urmarita ca infractiune prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, iar instanta de judecata sau procurorul a dispus inlocuirea raspunderii penale cu una dintre sanctiunile cu caracter administrativ prevazute la art. 91 din Codul penal;
c) cand a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, conform art. 104.
(2) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se prelungeste cu 30 de zile, daca titularul permisului de conducere nu promoveaza testul de cunoastere a regulilor de circulatie, in situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), sau nu se prezinta la serviciul politiei rutiere pentru sustinerea verificarii cunoasterii regulilor de circulatie."


48. La articolul 108 alineatul (1) litera a), punctele 8 si 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"8. oprirea neregulamentara;
9. folosirea incorecta a luminilor de drum fata de autovehiculul care circula in fata sa, in aceeasi directie de mers."


49. La articolul 108 alineatul (1) litera b), dupa punctul 6 se introduc doua noi puncte, punctele 7 si 8, cu urmatorul cuprins:
"7. stationarea neregulamentara;
8. folosirea luminilor de ceata in alte conditii decat pe timp de ceata;"


50. La articolul 108 alineatul (1) litera c), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. refuzul inmanarii actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, a celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului;"


51. La articolul 108 alineatul (1) litera d), punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"4. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori daca placutele cu numarul de inmatriculare ori de inregistrare nu sunt fixate in locurile special destinate;"


52. Alineatul (8) al articolului 109 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Amenzile privind circulatia pe drumurile publice se achita in conditiile legii si se fac venit integral la bugetele locale."


53. Alineatele (3), (4), (5) si (6) ale articolului 111 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) in situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si art. 102 alin. (3) lit. a)-c), dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza fara drept de circulatie.
(4) Permisul de conducere al conducatorului de autovehicul sau tramvai, implicat intr-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, se retine de catre politia rutiera daca autorul accidentului a incalcat o regula de circulatie, eliberandu-se dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie, in conditiile stabilite in regulament.
(5) in situatiile prevazute la art. 85 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 100 alin. (3) si la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. e), dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile.
(6) Prelungirea dreptului de circulatie, atunci cand dovada inlocuitoare eliberata in conditiile alin. (4) prevede acest drept, se poate dispune, cu cate 30 de zile, de catre seful politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectueaza urmarirea penala sau care exercita supravegherea cercetarii penale ori la propunerea instantei de judecata care solutioneaza cauza penala ori plangerea introdusa impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, pana la dispunerea neinceperii urmaririi penale ori scoaterii de sub urmarire penala sau, dupa caz, pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti."


54. La articolul 113 alineatul (1), literele b) si d) se abroga.


55. Dupa alineatul (1) al articolului 113 se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:
"(11) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina, impotriva caruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta, restituirea documentului, inainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucratoare inainte de data parasirii teritoriului Romaniei.
(12) in situatia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (11), Inspectoratul General al Politiei Romane comunica sanctiunea aplicata autoritatii straine care a eliberat documentul."


56. La articolul 114 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) permisul de conducere a fost obtinut in perioada in care titularul era cercetat sau judecat in cadrul unui proces penal pentru savarsirea unei infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, atunci cand acesta a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva."


57. Articolul 118 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 118
(1) impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta.
(2) Plangerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data inregistrarii acesteia pana la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.
(3) Dovada inregistrarii plangerii depuse la judecatorie in termenul prevazut la alin. (1) se prezinta de contravenient la unitatea de politie din care face parte agentul constatator, care va efectua mentiunile in evidente si ii va restitui permisul de conducere.
(4) in termen de 15 zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care instanta a respins plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul este obligat sa se prezinte la serviciul politiei rutiere care il are in evidenta pentru a preda permisul de conducere.
(5) Neprezentarea contravenientului in termenul prevazut la alin. (4), in mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce."


58. Alineatele (1) si (2) ale articolului 120 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 120
(1) Procesul-verbal neatacat in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia ori, dupa caz, a ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a respins plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.
(2) Procesele-verbale ale cetatenilor straini sau ale cetatenilor romani cu domiciliul sau, dupa caz, rezidenta normala in strainatate, devenite titlu executoriu, se comunica de catre politia rutiera pe raza careia s-a produs fapta, Inspectoratului General al Politiei Romane."


59. Alineatul (1) al articolului 121 se abroga.


Art. II


Prevederile art. 75, art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (2), art. 801, art. 802, art. 81 alin. (3) si art. 93, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, intra in vigoare la data intrarii in vigoare a dispozitiilor legii prin care se reglementeaza constatarea amiabila in caz de accidente de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale.


Art. III


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, dandu-se textelor o noua numerotare.


* Prezenta ordonanta de urgenta transpune art. 1 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1) si art. 9 din Directiva Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 237 din 28 august 1991, cu modificarile ulterioare.


PRIM-MINISTRU: CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza: Ministrul internelor si reformei administrative, Cristian David, p. Ministrul transporturilor, Septimiu Buzasu,secretar de stat Ministrul sanatatii publice, Gheorghe Eugen Nicolaescu, Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 443 din data de 29 iunie 2007


Înapoi la listă